Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Članci

MJESEC ŠA'BAN, LEJLETU-L-BERAT I PROMJENA KIBLE

    Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom. Neka je mir i Allahov blagoslov na Njegova Poslanika Muhammeda, na Poslanikovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana. 

    Poštovani džema'ate, draga braćo i sestre!

    Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša'ban u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu'azam, veličanstveni mjesec zato što je u njemu noć oprosta, el-berat ili šab-i-berat.

    Mjesec ša'ban je jedan od najodabranijih mjeseci - mjesec svakog dobra i bereketa. Od Usame ibn Zejda se prenosi da je rekao: Rekao sam: "O Allahov Poslaniče, nisam vidio da postiš ijedan drugi mjesec kao što postiš mjesec ša'ban.' Pa reče Poslanik s.a.v.s.: 'To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili. On je između mjeseca redžeba i mjeseca ramazana. To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim." (Nesai i Ahmed).

    Znaći, mjesec ša'ban dolazi prije najodabranijeg mjeseca ramazana. U njemu treba da se pripremamo za ramazan tako što ćemo postiti veći broj njegovih dana, a u noći klanjati nafilu. Aiša r.a. kaže: „Nisam vidjela Poslanika da je upotpunio mjesec dana posta osim ramazan, a nisam ga vidjela da je više postio u mjesecu od ša'bana." (Buhari, Muslim Tirmizi, Nesāi)

    Allahov Poslanik Muhammed a.s. je na početku mjeseca redžeba i ša'bana učio i nama preporučio učiti slijedeću dovu: "Allahumme barik lena firedžebe ve ša'abane vebelligna ramadane""Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan." (Taberani)

    Ovo su sve razlozi više da u današnjoj hutbi govorimo o Mjesecu Ša'banu, lejle-l-beratu i promjena kible. Znači, o dogadžajima u mjesecu ša'banu ka što je i post mjeseca ramazana učinjen obaveznim druge godine po Hidžri, 25. šabana. 

    Poslanik Muhammed a.s., reče: „To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili...". Uistinu, brojne su blagodati ovoga mjeseca. Kada bismo ih brojali, nebismo ih mogli prebrojati. Allahova Milost je neizmjerna. Dio te Božanske milosti je i u ovom vremenu. tj. mjesecu. Tim više, što je ovaj mjesec ispred najodabranijeg mjeseca ramazana i njegove prve desetine koja je označena kao rahmet - milost Allahova. Blagodati ovog mjeseca, kao i drugog vremena ljudi zanemaruju, posebnu danas, u ovom vremenu trke za dunjalukom, brojnim stresovima, kako kažu neki, ‘brzo se živi'. Današnji čovjek nema vremena, sve više zaboravlja, pa i na krupne stvari - blagodati, termin kakav je ovdje upotrebljen. „To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim." - Razumije se da je ovim riječima Resula a.s., naglašen post kao ibadetska odlika ovoga mjeseca, osnova, put približavanja Allahovoj milosti. Neki bi to razumjeli, da ‘s obrazom, obrazli' dostavim svoja djela Gospodaru svih svjetova. Zato je Poslanik a.s., učio ovu čuvenu dovu: "Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan.". Vidite naš dragi Poslanik Muhammed a.s. kaže; ‘blagoslovi nas i daj nam', a nekaže blagoslovi mene, daj meni, on nas nikada ne zaboravlja, a mi, zaboravljamo li mi njega, zaboravljamo li blagodati Gospodaru svih svjetova?

 

    Lejletu-l-berat

    U ovom mjesecu susrečemo jednu blagoslovljena noć. Riječ je o noći oprosta, lejletu-l- berat.

    Prema sunnetu Muhammeda, alejhisselam, dan nakon ove noći provodi se u postu, a sama noć u povećanome ibadetu. Ibn Madždže bilježi Vjerovjesnikovu, alejhisselam, izreku: "Kada nastupi petnaesta noć šabana, bdijete u njoj, a dan koji slijedi postite."

    Noć oprosta jeste i podsjetnik na sigurno dolazeću smrt. Stoga, ona je i vid duhovne pripreme za nju. "U petnaestoj noći šabana uzvišeni Allah naloži meleku smrti usmrćivanje svih onih bića koja u toj godini treba da umru."

    Misli o smrti trebaju biti usmjeravane s dva elementa: spoznajom da se sigurno izbjeći ne može, budući je svakome živome biću smrt propisana: "Svaka duša smrt će okusiti..." (Ali ‘Imran,185.); te spoznajom neupitnosti hićenja ka Božijemu oprostu, jer sve što treba doći - blizu je: "I hitajte ka oprostu svoga Gospodara..." (Ali ‘Imran,133.)

    O ova dva elementa slušamo u Poslanikovoj, alejhisselam, hutbi (zabilježenoj u zbirci Ebu Davuda), a prenesenoj od Zuhrija: „Sve što će doći blizu je. Ono što treba doći nije daleko. Allah neće ništa požuriti zato što to neko požuruje, niti će nešto usporiti zato što to neko usporava. Sve se odvija onako kako to Allah hoće, a ne onako kako to ljudi žele. Allah hoće jedno, a ljudi drugo, a biva onako kako to Allah hoće, makar se to ljudima i ne svidjelo.Ono što Allah približi niko ne može udaljiti, a ono što On udalji niko ne može približiti. Ništa se ne događa bez Allahova dopuštenja."1
 

    Promjena kible

    Promjena kible muslimana bila je viliki dogadžaj kako za Poslanika i njegovu misiju tako i za historiju islama i muslimana. Ovaj veliki događaj promjene kible se desio, po volji i odredbi Allaha dž.š., u mjesecu ša'banu, druge godine po hidžri.    Muhamed Husejn Hejkel u svom djelu: "Život Muhammeda a.s." (The life of Muhammad) kaže: Tada, sedamnaest mjeseci nakon iseljenja iz Meke, Allah je naredio da se u namazu okreče prema Svetoj džamiji, kući Ibrahima i Ismaila u Meki. Tada je objavljen ajet: "Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu." (El-Beqare, 144) 

    Jevreji su pokušali još jednom postaviti zamku Poslaniku. Otišli su Poslaniku govorei da će oni svi prihvatiti islam ako se vrati Jerusalimu, ranijem pravcu okretanja u namazu. U vezi s ovim, Allah dž.š. je objavio sljedeće ajete: "Reći će neki ljudi kratke pameti "Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?" Reci: "Allahu pripadaju i istok i zapad; On upućuje na Pravi put onoga koga On hoće." - "Tako smo vas učinili zajedni­com sredine, kako biste bili svjedoći drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok. I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista teško bilo svima, izuzev onih ko­jima je Allah ukazao na Pravi put. Allah neće dozvoliti da propadne vjerovanje vaše - a Al­lah je prema ljudima doista blag i milostiv." (El-Beqare, 143) 

    Hfz Ibn Kesir u svom Tefsiru tumači: Pod riječju "maloumnici, ljudi kratke pameti" misli se na idolopoklonike Arape, te židovske svećenike i licemjere, odnosno sve njih, jer ajet ima općenito značenje. 

    Kada se ovo desilo, neki idolopoklonici, licemjeri, te Sljedbenici Knjige došli su u sumnju i ostali zbunjeni napustivši Pravi put, govoreći: "Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?", tj. šta je ovima, pa se jednom okreću prema Svetom hramu, a drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Uzvišeni je objavio: "Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad!", tj. Njemu pripada sve, "pa, kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice." (2:115)      

    Imam Ahmed donosi predanje s lancem od Aiše da je ona rekla: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je misleći na pripadnike Knjige:  "Ni na čemu nam oni ne zavide kao na petku na koji nas je Allah uputio, a koji su oni izgubili, na kibli na koju nas je Allah uputio, a koju su oni izgubili, te na riječima koje mi izgovaramo za imamom: 'Amin!"3

    U naredna tri-četiri dana su bijeli dani, a Poslanik s.a.v.s. je postio bijele dane (13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca)! Oživimo i na taj način sunnet Poslanika s.a.v.s. i ujedno se pripremajmo za mubarek ramazan! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okrećemo i je li naša kibla uistinu Kaba ili nešto drugo!!! 

    Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemočnemo, Ti nas ojačaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeći! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas poući! Kada nam oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas učini imučnima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje će primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vračamo!

    Mesdžid IZ Norrköping, 24.08.2007 g./ 11.Sa'ban, 1428 h.g./Hatib: h Zekerijah-ef. Čajlaković


1 znaci.com, Ukratko o Noći oprosta - Lejlei-berat, autor: Samir Beglerović, 18.10.2002.

Muhammed Husejn Hejkel, Život Muhameda a.s., Sarajevo; El-Kalem, 2004., str.260-261.

3 Tefsir Ibn Kesir, Skračeno izdanje, Muhammed Nesib er-Rifa'i, Sarajevo, 2002/1424 h.g.

Stavovi autora tekstova objavljenih na web portalu www.rijaset.ba ili sadržaji preuzeti iz drugih medija nisu nužno i zvanični stavovi Rijaseta IZ u BiH